วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าควรเตรียมรายละเอียดของงานที่ต้องการสั่งทำ ดังนี้
 • สินค้าที่ต้องการ เช่น เสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม เสื้อแจ็คเก็ต หมวก อื่นๆ
 • จำนวนที่ต้องการ
 • วันที่ต้องการรับสินค้า
 • งบประมาณคร่าวๆ
 • รายละเอียดอื่นๆ เช่น แบบปัก ตำแหน่งที่ต้องการจะปัก แบบเสื้อที่ต้องการ เป็นต้น

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าต้องการคำแนะนำจากเรา สามารถติดต่อขอทราบละเอียดได้ที่ ฝ่ายดูแลลูกค้า

2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องการดู ตัวอย่างงาน สีผ้า ขนาดเสื้อ สามารถดูได้ที่ Menu รับผลิตเสื้อ หรือ "ติดต่อเรา" เพื่อขอดูชิ้นงานจริง ได้ที่ ฝ่ายดูแลลูกค้า
3.ในกรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้าอยู่แล้ว และต้องการให้เราผลิตสินค้าขึ้นตามตัวอย่างดังกล่าว ทางเรายินดีส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปรับสินค้า หรือลูกค้าสามารถถ่ายรูป แล้วส่งให้เราได้ทาง Email: sales@klipple.com หรือ Fax: 02-868-2852
4.ในกรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างแบบปัก สามารถส่งตัวอย่างแบบปักได้ 4 วิธี คือ
 • ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง Email: sales@klipple.com
 • ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง Fax: 02-868-2852
 • ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง แบบฟอร์มสั่งปัก/สกรีน
 • ส่งตัวอย่างแบบปักผ่านทาง พนักงานขาย/เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ

หมายเหตุ : การขึ้นตัวอย่างแบบปัก บริษัทฯ จะทำให้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้สรุปสั่งผลิตสินค้ากับทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

การสั่งผลิต/สั่งซื้อ

 • หลังจากลูกค้าได้ตกลงรายละเอียดงานกับริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดงาน ส่งไปยังลูกค้าผ่านทาง Email, Fax หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าลงนาม สั่งผลิตตามรายละเอียดงานในเอกสารสรุปรายละเอียดงาน
 • การสั่งผลิต/สั่งซื้อ ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำสินค้า 50% ของมูลค่างานทั้งหมด

 

วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : บริษัท คลิปเพิล กรุ๊ป จำกัด 
เลขที่บัญชี : 115-4-11710-3
สาขา : ตลาดพลู

การชำระเงิน แบ่งออกเป็น 2 งวด คือ

 • งวดที่ 1: ชำระเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างานทั้งหมด โดยหลังจาก บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำครบแล้ว บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ในวันรับสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขนส่งสินค้า

บริษัทฯ มีบริการส่งสินค้าให้ลูกค้าใน 3 ลักษณะ คือ

 • ส่งสินค้าโดย พนักงานของบริษัทฯ (เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือ บริษัท รับจ้างขนส่ง (ทั่วประเทศ)
 • ส่งโดยบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • ส่งโดยบริการของ บริษัท ขนส่ง เอกชน
 • เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมลล์ สามารถนำไปตรวจสอบความคืบหน้า
  ได้ที่ "track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx"

สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า จะขึ้นอยู่กับ จำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งเข้ามา ดังนี้

 • กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้ามูลค่าน้อยกว่า 20,000 บาท ต่อการสั่ง 1 ครั้ง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง
 • กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้ามูลค่ามากกว่า 20,000 บาท ต่อการสั่ง 1 ครั้ง บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ลูกค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเพียงข้อกำหนดคร่าวๆ เท่านั้น ในขั้นการดำเนินการ บริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม