ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท คลิปเพิล กรุ๊ป จำกัด (KLIPPLE GROUP CO.,LTD) ก่อตั้งขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ต้องการให้การบริหารงานด้านการผลิต และการจัดจำหน่าย เป็นอิสระแก่กัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตเสื้อผ้ากว่า 20 ปี กำลังการผลิตมากกว่า 40,000 ตัว/เดือน และการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ดีเลิศ (จากการนำระบบการผลิตแบบโตโยต้า KaiZen มาใช้ในการควบคุมการผลิต) ทำให้เราได้รับการคัดสรรให้เป็น สินค้า สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP PRODUCT ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โรงงานของเรายังได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นโรงงานนำร่อง และศูนย์การเรียนรู้ของโตโยต้า (โครงการ โตโยต้า ชุมชนพัฒน์) ในการนำระบบ KaiZen มาใช้ในการจัดการการผลิต และควบคุมคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SME ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 

ปัจจุบัน

พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พ.ศ. 2556

ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็น SME ต้นแบบในการนำขบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพในแบบโตโยต้า มาใช้ในโรงงาน

พ.ศ. 2550

ได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาการกองงานในพระองค์ ให้ผลิตเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พ.ศ. 2549

ส่งเสื้อปกโปโลอนุรักษ์ไทย ร่วมคัดสรรสุดยอดสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น สินค้าระดับ 5 ดาว ระดับประเทศ

พ.ศ. 2549

ได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาการกองงานในพระองค์ ให้ผลิตเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งยังคงยึดในนโยบาย “พัฒนาสินค้า ราคามาตรฐาน ผลงานคุณภาพ” โดยการไม่ขึ้นราคาขายเสื้อเกินกว่าที่สำนักราชเลขาฯ กำหนดไว้ 

พ.ศ. 2546

ผลิตเสื้อปกโปโลอนุรักษ์ไทย (โดยนำเอาผ้าไทยลายปักมาตกแต่งเข้ากับเสื้อปกโปโล ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย) เพื่อส่งประกวดสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น สินค้า 4 ดาว ระดับประเทศ

พ.ศ. 2540

ในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วประเทศ แต่ด้วยความมุ่งมั่น และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริหารของเราเริ่มขยายกิจการ โดยการเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นภายใต้นโยบาย “พัฒนาสินค้า ราคามาตรฐาน ผลงานคุณภาพ” 

พ.ศ. 2536

ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนนาชุมชน ในการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้แก่สตรี 

พ.ศ. 2533

เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าจากการผลิตเสื้อผ้าเด็ก ต่อมาจึงเริ่มผลิตเสื้อคอปกโปโลชาย ในขณะเดียวกันก็ได้ เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้า ชนิดอื่นๆ เช่น ชุดนอน ชุดออกกำลังกาย ชุดแอโรบิก ชุดกีฬา เป็นต้น