กำลังการผลิตมากกว่า 40,000 ต่อเดือน ใส่รูปที่เกี่ยวกับขบวนการผลิต